Rostlinná výroba

Hlavním předmětem činnosti družstva je výroba se zaměřením na rostlinnou výrobu.
V rámci rostlinné výroby pak na výrobu potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, řepky a cukrové řepy.

Snow
Forest
Mountains
Snow
Forest
Mountains
Živočišná výroba

Na úseku živočišné výroby družstvo chová v průměru 200 ks hovězího dobytka ve výkrmu.

Snow
Forest
Mountains
Mechanizace

Družstvo dále pronajímá své nemovitosti a zajišťuje opravy a údržbu.

Snow
Forest
Mountains